HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfigurowanie nagłówka faksu

background image

Konfigurowanie nagłówka faksu

Aby skonfigurować nagłówek faksu

Aby określić lub zmienić informacje podawane w nagłówku faksu, należy wykonać poniższe czynności.
Aby znaleźć pomoc dotyczącą wpisywania informacji, zobacz sekcję

Wprowadzanie tekstu za pomocą

panelu sterowania

.

1.

Na panelu sterowania naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję Konfiguracja faksu, a następnie naciśnij przycisk

.

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Nagłówek faksu, a następnie naciśnij przycisk .

4.

Za pomocą przycisków alfanumerycznych wprowadź numer faksu, po czym naciśnij przycisk .

5.

Za pomocą przycisków alfanumerycznych wprowadź nazwę firmy, po czym naciśnij przycisk .

Uwaga

Maksymalna liczba znaków dozwolona w numerze faksu wynosi 20. Maksymalna liczba

znaków dozwolona w nazwie firmy wynosi 40.

PLWW

Podstawowe funkcje i zadania faksowania

71