HP LaserJet 3050 All in One Printer - Wybór trybu wybierania tonowego lub impulsowego

background image

Wybór trybu wybierania tonowego lub impulsowego

Za pomocą tej procedury można skonfigurować urządzenie wielofunkcyjne tak, aby było stosowane
tonowe lub impulsowe wybieranie numerów. Domyślne, fabryczne ustawienie to Tonowo. Ustawienie
to należy zmienić tylko jeśli linia telefoniczna nie obsługuje wybierania tonowego.

Aby wybrać tryb wybierania tonowego lub impulsowego

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia wysyłania faksów, a następnie naciśnij

przycisk .

4.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Tryb wybierania numeru, a następnie naciśnij przycisk

.

5.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję Tonowo lub Pulsowo, a następnie naciśnij przycisk

, aby zapisać wybrane ustawienie.

Uwaga

Opcja wybierania impulsowego nie jest dostępna we wszystkich krajach/regionach.

PLWW

Podstawowe funkcje i zadania faksowania

79