HP LaserJet 3050 All in One Printer - Wysyłanie faksów

background image

Wysyłanie faksów

Aby wysłać faks do jednego odbiorcy

1.

Wybierz numer za pomocą przycisków alfanumerycznych na panelu sterowania urządzenia.

Jeśli wybierany numer faksu został przypisany do klawisza szybkiego dostępu, naciśnij ten klawisz.

lub

Jeśli dla numeru faksu odbiorcy zdefiniowano kod szybkiego wybierania, naciśnij przycisk

Książka

telefoniczna

, wprowadź kod za pomocą przycisków alfanumerycznych, a następnie naciśnij

przycisk .

2.

Włóż dokument do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) lub skanera płaskiego.

3.

Naciśnij przycisk

Uruchom faks

. Jeśli strony, które chcesz wysłać, są włożone do podajnika ADF,

faksowanie rozpocznie się automatycznie.

4.

Jeżeli czujnik podajnika ADF w urządzeniu wykryje, że do podajnika ADF nie włożono żadnego
dokumentu, to na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat Wysłać z szyby? 1=Tak
2=Nie
. Aby wysłać faks ze skanera płaskiego, naciśnij przycisk

1

w celu wybrania opcji TAK, a

następnie naciśnij przycisk .

Po naciśnięciu przycisku na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat Ładuj stronę:X
Naciśnij
.

5.

Jeżeli dokument został już umieszczony na skanerze płaskim, naciśnij przycisk (lub umieść
dokument na skanerze płaskim, a następnie naciśnij przycisk ).

Po zakończeniu skanowania strony na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat Inna
strona? 1=Tak 2=Nie
.

6.

Jeśli chcesz zeskanować kolejne strony, naciśnij przycisk

1

w celu wybrania opcji TAK, po czym

powtórz krok 5 dla każdej z faksowanych stron.

lub

Po zakończeniu naciśnij przycisk

2

, aby wybrać opcję NIE.

Kiedy ostatnia strona faksu opuści urządzenie, można wysłać następny faks albo rozpocząć inne
kopiowanie lub skanowanie.

Do często używanych numerów można przypisać klawisze szybkiego dostępu lub kody szybkiego
wybierania. Zobacz sekcje

Aby zaprogramować lub edytować kody szybkiego wybierania oraz klawisze

szybkiego dostępu

i

Aby zaprogramować kody wybierania grupowego

. Przy wyborze odbiorców faksów

można posłużyć się elektroniczną książką telefoniczną. Elektroniczne książki telefoniczne tworzy się za
pomocą specjalnych programów, oferowanych przez inne firmy.

Aby wysłać faks do wielu odbiorców

Istnieje możliwość jednoczesnego wysłania faksu pod kilka numerów faksów. Aby wysłać faks do grupy
numerów, która została przypisana do kodu wybierania grupowego, w dalszej części tej sekcji zapoznaj
się z informacjami dotyczącymi wysyłania faksów za pomocą kodów wybierania grupowego. Aby wysłać
faks do grupy numerów (maksymalnie 20), która nie została przypisana do kodu wybierania grupowego,

72

Rozdział 6 Faks

PLWW

background image

w dalszej części tej sekcji zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ręcznego wysyłania faksów do grup
(faksowanie ad hoc).

W przypadku gdy dokument nie mieści się w pamięci, należy wykonać jedną z poniższych
czynności:

Wyczyść zapisane faksy znajdujące się w pamięci. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję

Usuwanie faksów z pamięci

.

lub

Podziel dokument na mniejsze części, a następnie wyślij dokument jako kilka zadań faksowania.

Aby wysłać faks przy wykorzystaniu kodu wybierania grupowego

1.

Włóż dokument do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) lub skanera płaskiego.

2.

Naciśnij klawisz szybkiego dostępu dla grupy.

Naciśnij przycisk

Książka telefoniczna

, używając przycisków alfanumerycznych określ kod

wybierania grupowego, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Naciśnij przycisk

Uruchom faks

. Jeśli strony, które chcesz wysłać, są włożone do podajnika ADF,

faksowanie rozpocznie się automatycznie.

4.

Jeżeli czujnik podajnika ADF w urządzeniu wykryje, że do podajnika ADF nie włożono żadnego
dokumentu, to na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat Wysłać z szyby? 1=Tak
2=Nie
. Aby wysłać faks ze skanera płaskiego, naciśnij przycisk

1

w celu wybrania opcji TAK, a

następnie naciśnij przycisk .

Po naciśnięciu przycisku na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat Ładuj stronę:X
Naciśnij
.

5.

Jeżeli dokument został już umieszczony na skanerze płaskim, naciśnij przycisk (lub umieść
dokument na skanerze płaskim, a następnie naciśnij przycisk ).

Po zakończeniu skanowania strony na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat Inna
strona? 1=Tak 2=Nie
.

6.

Jeśli chcesz zeskanować kolejne strony, naciśnij przycisk

1

w celu wybrania opcji TAK, po czym

powtórz krok 5 dla każdej z faksowanych stron.

lub

Po zakończeniu naciśnij przycisk

2

, aby wybrać opcję NIE.

Urządzenie zeskanuje dokument do pamięci i wyśle faks pod wszystkie numery grupy. Jeśli numer w
grupie jest zajęty lub nie odpowiada, urządzenie wybierze go ponownie, zgodnie z ustawieniami
ponownego wybierania. Jeśli wielokrotne próby ponownego wybierania nie powiodą się, urządzenie
dopisze błąd do rejestru czynności faksu i rozpocznie wybieranie następnego numeru w grupie.

PLWW

Podstawowe funkcje i zadania faksowania

73

background image

Aby ręcznie wysłać faks do grupy odbiorców (faksowanie ad hoc)

Aby wysłać faks do grupy odbiorców, którzy nie są przypisani do kodu wybierania grupowego, należy
wykonać poniższe instrukcje:

1.

Włóż dokument do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) lub skanera płaskiego.

2.

Użyj przycisków alfanumerycznych.

Jeśli wybierany numer faksu został przypisany do klawisza szybkiego dostępu, naciśnij ten klawisz.

lub

Jeśli dla numeru faksu odbiorcy zdefiniowano kod szybkiego wybierania, naciśnij przycisk

Książka

telefoniczna

, wprowadź kod za pomocą przycisków alfanumerycznych, a następnie naciśnij

przycisk .

3.

Naciśnij przycisk .

4.

Powtarzaj kroki 2 i 3 w celu wybrania kolejnych numerów.

lub

Po zakończeniu wybierania numerów przejdź do następnego kroku.

5.

Naciśnij przycisk

Uruchom faks

. Jeśli strony, które chcesz wysłać, są włożone do podajnika ADF,

faksowanie rozpocznie się automatycznie.

6.

Jeżeli czujnik podajnika ADF w urządzeniu wykryje, że do podajnika ADF nie włożono żadnego
dokumentu, to na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat Wysłać z szyby? 1=Tak
2=Nie
. Aby wysłać faks ze skanera płaskiego, naciśnij przycisk

1

w celu wybrania opcji TAK, a

następnie naciśnij przycisk .

Po naciśnięciu przycisku na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat Ładuj stronę:
X Naciśnij
.

7.

Jeżeli dokument został już umieszczony na skanerze płaskim, naciśnij przycisk (lub umieść
dokument na skanerze płaskim, a następnie naciśnij przycisk ).

Po zakończeniu skanowania strony na panelu sterowania zostanie wyświetlony komunikat Inna
strona? 1=Tak 2=Nie
.

8.

Jeśli chcesz zeskanować kolejne strony, naciśnij przycisk

1

w celu wybrania opcji TAK, po czym

powtórz krok 7 dla każdej z faksowanych stron.

lub

Po zakończeniu naciśnij przycisk

2

, aby wybrać opcję NIE.

Urządzenie wielofunkcyjne wyśle faks pod każdy wprowadzony numer faksu. Jeśli numer w grupie jest
zajęty lub nie odpowiada, urządzenie wybierze go ponownie, zgodnie z ustawieniami ponownego
wybierania. Jeśli wielokrotne próby ponownego wybierania nie powiodą się, urządzenie dopisze błąd
do rejestru czynności faksu i rozpocznie wybieranie następnego numeru w grupie.

Uwaga

Funkcja rejestru czynności faksu nie jest obsługiwana w oprogramowaniu dla

systemów Windows 98 i Windows Me, ale istnieje możliwość wydrukowania takiego rejestru z
poziomu panelu sterowania. Aby uzyskać instrukcje, zobacz sekcję

Drukowanie rejestru

czynności faksu

.

74

Rozdział 6 Faks

PLWW