HP LaserJet 3050 All in One Printer - Drukowanie wszystkich raportów faksu

background image

Drukowanie wszystkich raportów faksu

W celu wydrukowania wszystkich raportów należy skorzystać z poniższej procedury:

Rejestr czynności faksu

Raport szybkiego dostępu, szybkiego wybierania oraz wybierania grupowego

Raport konfiguracji

Lista faksów zablokowanych

Raport billingowy (jeśli odpowiednia opcja jest włączona)

Aby wydrukować wszystkie raporty faksu

Aby wydrukować wszystkie raporty faksu, należy wykonać poniższe czynności:

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Raporty, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Wszystkie raporty faksu, a następnie naciśnij przycisk

. Urządzenie zakończy obsługę menu i wydrukuje raporty.

106

Rozdział 6 Faks

PLWW