HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ustawianie czasu wydruku raportu połączenia faksowego

background image

Ustawianie czasu wydruku raportu połączenia faksowego

Urządzenie można tak skonfigurować, aby drukowało raport połączeń faksu po wystąpieniu
następujących zdarzeń:

Każdy błąd faksu (fabryczne ustawienie domyślne)

Błąd wysyłania faksu

Błąd odbioru faksu

Każdy faks

Tylko dla wysyłanych faksów

Nigdy

Uwaga

Przy wyborze ustawienia Nigdy, urządzenie nie będzie informować o błędach

transmisji faksów aż do wydrukowania rejestru czynności faksu.

Aby ustawić czas wydruku raportu połączenia faksowego

Wykonaj poniższe czynności, aby określić, kiedy mają być drukowane raporty połączeń faksowych:

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Raporty, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Raport połączenia faksowego, a następnie naciśnij

przycisk .

4.

Naciśnij przycisk

>

jeden raz, aby wybrać opcję Wydrukuj raport, a następnie naciśnij przycisk

.

5.

Za pomocą przycisków

<

lub

>

wybierz opcję określania czasu wydruku raportu połączenia.

6.

Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie.

102

Rozdział 6 Faks

PLWW

background image

Dostępne są następujące opcje wyboru czasu wydruku raportu:

PLWW

Rejestry i raporty faksu

103