HP LaserJet 3050 All in One Printer - Korzystanie z funkcji przekierowania faksu

background image

Korzystanie z funkcji przekierowania faksu

Można tak ustawić urządzenie wielofunkcyjne, aby przekazywało przychodzące faksy pod inny numer
faksu. Gdy do urządzenia wielofunkcyjnego przyjdzie faks, jest on zapisywany w pamięci. Następnie
urządzenie wybiera odpowiedni numer i wysyła faks. Jeśli urządzenie nie może przekazać faksu z
powodu wystąpienia błędu (na przykład numer jest zajęty), a kolejne próby są również nieskuteczne,
urządzenie drukuje faks.

Jeśli podczas odbierania faksu zapełni się pamięć urządzenia wielofunkcyjnego, wówczas urządzenie
przerywa odbieranie faksu i przekazuje jedynie odebrane strony i częściowo odebrane strony zapisane
w pamięci.

Podczas korzystania z funkcji przekierowania faksów tylko to urządzenie może odbierać faksy (faksów
nie może odbierać komputer), a tryb odbierania musi być ustawiony na Automatyczne (zobacz sekcja

Ustawianie trybu odbierania

).

Aby korzystać z funkcji przekierowania faksu

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia odbioru faksów, a następnie naciśnij

przycisk .

4.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Prześlij faks dalej, a następnie naciśnij przycisk .

5.

Naciśnij przycisk

>

, aby wybrać opcję Wł. lub Wył., a następnie naciśnij przycisk .

6.

Po włączeniu funkcji przekierowania faksów wprowadź za pomocą przycisków alfanumerycznych
numer faksu, na który faksy mają być przesyłane, po czym naciśnij przycisk , aby zapisać
ustawienie.