HP LaserJet 3050 All in One Printer - Aby usunąć wszystkie pozycje z książki telefonicznej

background image

Aby usunąć wszystkie pozycje z książki telefonicznej

Istnieje możliwość usunięcia wszystkich kodów szybkiego wybierania, klawiszy szybkiego dostępu oraz
kodów wybierania grupowego zaprogramowanych w urządzeniu.

OSTROŻNIE

Jeśli kody szybkiego wybierania, klawisze szybkiego dostępu oraz kody

wybierania grupowego zostaną usunięte, nie ma możliwości ich odzyskania.

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Książka telefoniczna.

4.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Usuń wszystko, a następnie naciśnij przycisk .

5.

Naciśnij przycisk , aby potwierdzić usunięcie.

90

Rozdział 6 Faks

PLWW