HP LaserJet 3050 All in One Printer - Drukowanie na materiałach specjalnych (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one)

background image

Drukowanie na materiałach specjalnych (HP LaserJet 3050/3052/3055 all-in-one)

1.

Otwórz wejściowy podajnik materiałów i wyjmij z niego materiały.

2.

Załaduj materiały. Upewnij się, że materiały są zwrócone stroną do zadrukowania ku górze, a górną
krawędzią w kierunku urządzenia.

3.

Dopasuj prowadnice materiałów do ich długości i szerokości.

4.

W sterowniku drukarki w systemie Windows na karcie Papier lub Papier/Jakość wybierz
odpowiedni rodzaj materiałów z listy rozwijanej Rodzaj: .

Na komputerze Macintosh w sterowniku drukarki na karcie Paper/Quality (Papier/Jakość) lub
Paper (Papier) (lub Paper Type/Quality [Typ/Jakość papieru] w przypadku innych sterowników
dla komputerów Macintosh) wybierz odpowiedni rodzaj materiału.

5.

Wydrukuj dokument.

PLWW

Drukowanie: Jak to zrobić?

213