HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ponowne drukowanie faksów

background image

Ponowne drukowanie faksów

Jeśli faks nie został wydrukowany z powodu braku toneru lub jeśli został wydrukowany na niewłaściwym
rodzaju materiału, można spróbować wydrukować go ponownie. Ilość dostępnej pamięci określa liczbę
zapisanych faksów, które można wydrukować ponownie. Ostatnie faksy zostaną wydrukowane w
pierwszej kolejności, a najwcześniej zachowane jako ostatnie.

Faksy te są przez cały czas przechowywane w pamięci. Ponowny wydruk nie powoduje ich usunięcia.
Aby usunąć faksy z pamięci, zobacz sekcję

Usuwanie faksów z pamięci

.

Aby ponownie wydrukować faks

Aby ponownie wydrukować faks, wykonaj poniższe czynności:

Uwaga

Nie ma potrzeby korzystania z tej procedury, jeśli faksy nie zostały wydrukowane z

powodu zacięcia lub z powodu braku materiału. W takich wypadkach faksy są odbierane do
pamięci. Po usunięciu zacięcia lub po uzupełnieniu materiału zostaną wydrukowane
automatycznie.

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Naciśnij przycisk jeden raz

>

. Pojawi się komunikat Funkcje faksu.

3.

Naciśnij przycisk .

4.

Naciskaj przycisk

<

lub

>

dopóki nie pojawi się komunikat Tryb czyszczenia.

5.

Naciśnij przycisk . Urządzenie rozpocznie ponowny wydruk ostatnio wydrukowanego faksu.

Uwaga

Aby zatrzymać drukowanie w dowolnym momencie, naciśnij przycisk

Anuluj

.

OSTROŻNIE

Jeżeli bieżącym ustawieniem jest Wył., ponowne wydrukowanie wyblakłych

faksów będzie niemożliwe.

Aby zmienić ustawienia ponownego drukowania faksów

Domyślnym ustawieniem ponownego drukowania faksów jest Wł.. Aby zmienić to ustawienie z panelu
sterowania, należy wykonać poniższe czynności:

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia odbioru faksów, a następnie naciśnij

przycisk .

4.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ponownie drukuj faksy, a następnie naciśnij przycisk

.

5.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję Wł. lub Wył., a następnie naciśnij przycisk .

218

Rozdział 11 Jak to zrobić?

PLWW