HP LaserJet 3050 All in One Printer - Przekierowanie odebranych faksów na inny numer faksu

background image

Przekierowanie odebranych faksów na inny numer faksu

Można tak ustawić urządzenie wielofunkcyjne, aby przekazywało przychodzące faksy pod inny numer
faksu. Gdy do urządzenia wielofunkcyjnego przyjdzie faks, jest on zapisywany w pamięci. Następnie
urządzenie wybiera odpowiedni numer i wysyła faks. Jeśli urządzenie nie może przekazać faksu z
powodu wystąpienia błędu (na przykład numer jest zajęty), a kolejne próby są również nieskuteczne,
urządzenie drukuje faks.

Jeśli podczas odbierania faksu zapełni się pamięć urządzenia wielofunkcyjnego, wówczas urządzenie
przerywa odbieranie faksu i przekazuje jedynie odebrane strony i częściowo odebrane strony zapisane
w pamięci.

Podczas korzystania z funkcji przekierowania faksów tylko to urządzenie może odbierać faksy (faksów
nie może odbierać komputer), a tryb odbierania musi być ustawiony na Automatyczne (zobacz sekcja

Ustawianie trybu odbierania

).

Aby korzystać z funkcji przekierowania faksu

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia odbioru faksów, a następnie naciśnij

przycisk .

4.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Prześlij faks dalej, a następnie naciśnij przycisk .

5.

Naciśnij przycisk

>

, aby wybrać opcję Wł. lub Wył., a następnie naciśnij przycisk .

6.

Po włączeniu funkcji przekierowania faksów wprowadź za pomocą przycisków alfanumerycznych
numer faksu, na który faksy mają być przesyłane, po czym naciśnij przycisk , aby zapisać
ustawienie.

220

Rozdział 11 Jak to zrobić?

PLWW