HP LaserJet 3050 All in One Printer - Zmienianie domyślnego ustawienia jasności/przyciemnienia (kontrastu)

background image

Zmienianie domyślnego ustawienia jasności/przyciemnienia

(kontrastu)

Kontrast ma wpływ na poziom jasności wysyłanych faksów.

Aby zmienić domyślne ustawienie jaśniej/ciemniej (kontrast)

Domyślne ustawienie jaśniej/ciemniej jest kontrastem standardowo używanym podczas wysyłania
faksów. Przy domyślnym ustawieniu suwak jest ustawiony w pozycji środkowej.

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia wysyłania faksów, a następnie naciśnij

przycisk .

4.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Domyślny kontrast, a następnie naciśnij przycisk .

5.

Za pomocą przycisku

<

przesuń suwak w lewo, aby wysłać faks jaśniejszy od oryginału, lub za

pomocą przycisku

>

przesuń go w prawo, aby wysłać faks ciemniejszy od oryginału.

6.

Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie.

PLWW

Faksowanie: Jak to zrobić?

233