HP LaserJet 3050 All in One Printer - Aby oczyścić ścieżkę papieru za pomocą programu HP ToolboxFX

background image

Aby oczyścić ścieżkę papieru za pomocą programu HP ToolboxFX

Do czyszczenia ścieżki papieru możesz używać programu HP ToolboxFX. Jest to zalecana opcja
czyszczenia. W przypadku braku dostępu do programu HP ToolboxFX użyj metody opisanej w sekcji

Aby oczyścić ścieżkę papieru z panelu sterowania urządzenia

.

1.

Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i znajduje się w stanie gotowości.

2.

Otwórz program HP ToolboxFX.

3.

Na karcie Rozwiązywanie problemów kliknij opcję Konserwacja, Strona czyszcząca, a
następnie kliknij przycisk Drukuj. Urządzenie wydrukuje stronę z wydrukiem wzorków.

4.

Wyjmij materiały drukarskie znajdujące się w podajniku 1.

5.

Wyjmij wydrukowaną stronę i umieść ją w podajniku 1 wydrukiem do dołu.

6.

Na komputerze kliknij przycisk Wyczyść.

254

Rozdział 11 Jak to zrobić?

PLWW