HP LaserJet 3050 All in One Printer - Dopasowanie ustawień jasności/przyciemnienia (kontrastu)

background image

Dopasowanie ustawień jasności/przyciemnienia (kontrastu)

Ustawienia jaśniej/ciemniej wpływają na rozjaśnienie lub przyciemnienie (kontrast) kopii. Poniższa
procedura umożliwia zmianę kontrastu tylko dla bieżącego zadania kopiowania.

Aby dopasować ustawienie jaśniej/ciemniej dla bieżącego zadania

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk

Jasność

, aby wyświetlić bieżące ustawienie

kontrastu.

2.

Użyj przycisków

<

i

>

, aby dopasować ustawienia. Przesuń suwak w lewo w celu wykonywania

kopii jaśniejszych niż oryginał lub w prawo w celu wykonywania kopii ciemniejszych niż oryginał.

3.

Naciśnij przycisk

Rozpocznij kopiowanie

, aby zapisać ustawienie i rozpocząć kopiowanie, lub

przycisk , aby zapisać ustawienie, lecz nie rozpoczynać kopiowania.

Uwaga

Zmiana tego ustawienia pozostanie aktywna przez około dwie minuty po

zakończeniu kopiowania. W tym czasie na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia
będzie widoczny komunikat Ustawienia=Domyślne.

Aby dopasować domyślne ustawienie jaśniej/ciemniej

Uwaga

Domyślne ustawienie jaśniej/ciemniej wpływa na wszystkie zadania kopiowania.

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawianie kopii, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Domyślny kontrast, a następnie naciśnij przycisk .

4.

Użyj przycisków

<

i

>

, aby dopasować ustawienia. Przesuń suwak w lewo, aby wszystkie

uzyskiwane kopie były jaśniejsze od oryginałów, lub w prawo, aby wszystkie uzyskiwane kopie były
ciemniejsze od oryginałów.

5.

Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie.

PLWW

Kopiowanie: Jak to zrobić?

241