HP LaserJet 3050 All in One Printer - Używanie funkcji automatycznego drukowania dwustronnego (dupleks) do kopiowania dokumentów (HP Laser

background image

Używanie funkcji automatycznego drukowania dwustronnego

(dupleks) do kopiowania dokumentów (HP LaserJet 3390/3392 all-in-

one)

Wyniki osiągane z użyciem dupleksu zależą od sposobu korzystania z przycisku

Druk dwustronny

na

panelu sterowania.

Uwaga

Ustawienie domyślne to 1–1. W przypadku używania innego ustawienia zaświeci się

lampka

Druk dwustronny

na panelu sterowania.

Tabela 11-1

Ustawienia funkcji

Druk dwustronny

Rodzaj dokumentu

Ustawienie

Druk dwustronny

Kopie wynikowe

Lampka

Druk dwustronny

Jednostronne

1–1

Jednostronne

Wyłączona

Jednostronne

1–2

Dwustronne

Włączona

Dwustronne

2–2

Dwustronne

Włączona

Aby wykonać kopie dwustronne z dokumentów jednostronnych

1.

Dokumenty przeznaczone do skopiowania załaduj do automatycznego podajnika dokumentów
(ADF) pierwszą stroną skierowaną do góry i górną krawędzią w kierunku podajnika ADF.

2.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Druk dwustronny

.

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Dwustronna kopia jednostronnego oryginału, a

następnie naciśnij przycisk .

4.

Naciśnij przycisk

Rozpocznij kopiowanie

.

Aby wykonać kopie dwustronne z dokumentów dwustronnych

1.

Dokumenty przeznaczone do skopiowania załaduj do automatycznego podajnika dokumentów
(ADF) pierwszą stroną skierowaną do góry i górną krawędzią w kierunku podajnika ADF.

Uwaga

Kopiowanie dwustronne z szyby skanera płaskiego nie jest obsługiwane.

HP LaserJet 3390/3392

2.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Druk dwustronny

.

238

Rozdział 11 Jak to zrobić?

PLWW

background image

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Dwustronna kopia dwustronnego oryginału, a

następnie naciśnij przycisk .

4.

Naciśnij przycisk

Rozpocznij kopiowanie

.

Aby zmienić domyślne ustawienie Druk dwustronny

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawianie kopii, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Domyślny 2-stronny, a następnie naciśnij przycisk

.

4.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję żądanego sposobu używania automatycznego

dupleksera podczas kopiowania dokumentów.

5.

Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie.

PLWW

Kopiowanie: Jak to zrobić?

239