HP LaserJet 3050 All in One Printer - Zmienianie wybranego podajnika (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one)

background image

Zmienianie wybranego podajnika (HP LaserJet 3390/3392 all-in-one)

Ustawieniem domyślnym urządzenia wielofunkcyjnego jest automatyczne pobieranie materiałów z
załadowanych podajników. Urządzenie wielofunkcyjne zawsze pobiera materiały włożone do podajnika
wejściowego do szybkiego podawania (podajnik 1). Jeżeli podajnik 1 jest pusty, urządzenie usiłuje
pobrać materiały z podajnika 3 (jeżeli jest zainstalowany), a następnie z podajnika 2.

Można określić podajnik, który będzie używany, zmieniając wybór podajnika. Dostępnymi ustawieniami
Automatyczny wybór, Podajnik 1, Podajnik 2 i Podajnik 3.

Uwaga

Ustawienie Podajnik 3 jest dostępne tylko po zainstalowaniu podajnika 3.

Aby zmienić wybór podajnika dla bieżącego zadania

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Wybierz podajnik

.

2.

Za pomocą przycisku

<

i

>

wybierz żądany podajnik wejściowy.

3.

Naciśnij przycisk

Rozpocznij kopiowanie

, aby zapisać ustawienie i rozpocząć kopiowanie, lub

przycisk , aby zapisać ustawienie, lecz nie rozpoczynać kopiowania.

Aby zmienić domyślny wybór podajnika

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawianie kopii, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Wybór podajnika domyślnego, a następnie naciśnij

przycisk .

4.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz ustawienie podajnika, a następnie naciśnij przycisk .

PLWW

Kopiowanie: Jak to zrobić?

245