HP LaserJet 3050 All in One Printer - Korzystanie z programu do skanowania HP LaserJet Scan

background image

Korzystanie z programu do skanowania HP LaserJet Scan

1.

W grupie programów Hewlett-Packard wybierz polecenie Skanuj, aby uruchomić program
HP LaserJet Scan.

Uwaga

Naciśnięcie przycisku Rozpocznij skanowanie na panelu sterowania urządzenia

wielofunkcyjnego również spowoduje uruchomienie programu HP LaserJet Scan.

2.

Wybierz czynność, którą chcesz wykonać.

Wybierz miejsce docelowe, aby natychmiast rozpocząć skanowanie.

Wybierz opcję Skanuj po monitowaniu o ustawienia, aby określić dodatkowe ustawienia
przed rozpoczęciem skanowania.

Wybierz opcję Konfiguracja urządzenia, aby zaprogramować przycisk Skanuj do.

3.

Kliknij przycisk OK.

Uwaga

Element OK powinien wskazywać czynność, która ma być wykonana.