HP LaserJet 3050 All in One Printer - Zmienianie głośności alarmu

background image

Zmienianie głośności alarmu

Dźwięk alarmu można usłyszeć podczas sygnalizowania przez urządzenie alarmów i komunikatów o
błędach krytycznych. Czas trwania alarmu wynosi jedną sekundę.

Aby zmienić głośność alarmu

1.

Naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Konfiguracja systemu, a następnie naciśnij

przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia głośności, a następnie naciśnij przycisk

.

4.

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Głośność alarmu.

5.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję Wył., Miękki, Średni lub Głośno.

6.

Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie.

Uwaga

Fabrycznym ustawieniem domyślnym głośności alarmu jest ustawienie Miękki.