HP LaserJet 3050 All in One Printer - Zmienianie głośności dzwonka faksu

background image

Zmienianie głośności dzwonka faksu

Dzwonek faksu można usłyszeć podczas wstępnego wysyłania i odbierania połączeń. Czas trwania
sygnału dzwonka zależy od ustawień dzwonka stosowanych przez lokalną firmę telekomunikacyjną.

Aby zmienić głośność dzwonka faksu

1.

Naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Konfiguracja systemu, a następnie naciśnij

przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia głośności, a następnie naciśnij przycisk

.

4.

Naciśnij przycisk

<

lub

>

jeden raz, aby wybrać opcję Głośność dzwonka, a następnie naciśnij

przycisk .

5.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję Wył., Miękki, Średni lub Głośno.

6.

Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie.

Uwaga

Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest Miękki.