HP LaserJet 3050 All in One Printer - Zmienianie głośności faksu

background image

Zmienianie głośności faksu

Ustawienie to określa głośność różnych dźwięków faksu towarzyszących wysyłaniu lub odbieraniu
faksów przez urządzenie.

Aby zmienić poziom głośności faksu

1.

Naciśnij przycisk

Głośność

.

2.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję Wył., Miękki, Średni lub Głośno.

3.

Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie.

Uwaga

Fabrycznym ustawieniem domyślnym jest Miękki.

46

Rozdział 4 Korzystanie z urządzenia wielofunkcyjnego

PLWW