HP LaserJet 3050 All in One Printer - Aby zmienić domyślny rodzaj materiału

background image

Aby zmienić domyślny rodzaj materiału

1.

Naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Konfiguracja systemu, a następnie naciśnij

przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia papieru, a następnie naciśnij przycisk .

4.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Domyślny typ papieru, a następnie naciśnij

przycisk .

5.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz rodzaj.

6.

Naciśnij przycisk , aby zapisać wybrane ustawienie.