HP LaserJet 3050 All in One Printer - Aby usunąć oprogramowanie z systemu operacyjnego Macintosh

background image

Aby usunąć oprogramowanie z systemu operacyjnego Macintosh

Aby usunąć oprogramowanie do obsługi drukowania z komputera Macintosh, otwórz program Finder,
przejdź do katalogu Applications/HP LaserJet aio/HP Uninstaller, a następnie uruchom program
dezinstalatora.

PLWW

Oprogramowanie dla komputerów Macintosh

23

background image

24

Rozdział 2 Oprogramowanie

PLWW

background image

3