HP LaserJet 3050 All in One Printer - Obsługiwane sterowniki drukarki

background image

Obsługiwane sterowniki drukarki

Następujące sterowniki drukarek są dostarczane z produktem. Jeżeli żądany sterownik drukarki jest
niedostępny na dysku CD produktu lub w witrynie pod adresem

www.hp.com

, należy skontaktować się

z producentem lub dystrybutorem używanego programu i zażądać sterownika.

Uwaga

Najnowsze sterowniki są dostępne pod adresem

www.hp.com

. Jeśli pozwala na to

konfiguracja komputera pracującego w systemie Windows, program instalujący oprogramowanie
produktu automatycznie sprawdza, czy komputer ma dostęp do Internetu, skąd można pobrać
najnowszą wersję sterowników.

System operacyjny

1

Sterownik
faksu

Sterownik
drukarki PCL 6

Sterownik
drukarki PCL 5

Sterownik
drukarki PS

Sterownik
drukarki dla
standardu
PPD

2

Microsoft® Windows® 98

Windows Millennium (Me)

X

X

X

X

X

X

Windows 2000

Windows® XP

Windows Server 2003

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mac OS X V10.3 i
Mac OS X V10.4

X

X

X

1

Nie każdy sterownik i system operacyjny udostępnia wszystkie funkcje produktu. Sprawdź w pomocy kontekstowej
w sterowniku drukarki, jakie funkcje są dostępne.

2

Do urządzenia wielofunkcyjnego dołączono sterownik drukarki dla systemu Macintosh i niezbędne pliki opisu drukarki
PostScript (pliki PPD).