HP LaserJet 3050 All in One Printer - Pomoc sterownika drukarki (system Windows)

background image

Pomoc sterownika drukarki (system Windows)

Pomoc sterownika drukarki jest różna od pomocy programu. Pomoc sterownika drukarki zawiera
objaśnienia dla przycisków, pól wyboru i list rozwijanych, znajdujących się w sterowniku drukarki.
Zawiera również instrukcje służące do wykonywania typowych zadań drukowania takich, jak
drukowanie po obu stronach, drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru oraz drukowania
pierwszej strony lub okładki na różnych rodzajach papieru.

Aby otworzyć ekran pomocy sterownika drukarki, wykonaj jedną z poniższych czynności:

Kliknij przycisk Pomoc.

Naciśnij przycisk

F1

na klawiaturze komputera.

Kliknij symbol znaku zapytania w prawym górnym rogu okna sterownika drukarki.

Kliknij prawym przyciskiem dowolny element sterownika, a następnie kliknij pozycję Co to jest?.

16

Rozdział 2 Oprogramowanie

PLWW