HP LaserJet 3050 All in One Printer - Konfigurowanie kolejek wydruku w systemach standardu BSD

background image

Konfigurowanie kolejek wydruku w systemach standardu BSD

Dokonaj edycji pliku /etc/printcap, tak aby zawierał on następujące wpisy:

nazwa_drukarki|krótka_nazwa_drukarki:\

:lp=:\

:rm=nazwa_w

ę

zła:\

:rp=argument_nazwy_drukarki_zdalnej:\

(może to być dowolna nazwa kolejki potrzebna

użytkownikowi)

:lf=/usr/spool/lpd/nazwa_pliku_rejestru_bł

ę

dów:\

:sd=/usr/spool/lpd/nazwa_drukarki:

gdzie

nazwa_drukarki

informuje o używanym urządzeniu,

nazwa_w

ę

zła

identyfikuje urządzenie w

sieci, a

argument_nazwy_drukarki_zdalnej

to opis kolejki wydruków.

Dodatkowe informacje na temat pliku printcap można znaleźć na stronie dotyczącej tego pliku,
wyświetlanej poleceniem man.