HP LaserJet 3050 All in One Printer - Krok 1. Ustawienie parametrów IP

background image

Krok 1. Ustawienie parametrów IP

Parametry konfiguracyjne protokołu TCP/IP (takie jak adres IP, maska podsieci, brama domyślna)
można w urządzeniu skonfigurować na wiele różnych sposobów. Wartości te można konfigurować
ręcznie lub pobrać automatycznie za pomocą protokołów DHCP lub BOOTP przy każdym włączeniu
urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję

Konfigurowanie parametrów protokołu IP

.