HP LaserJet 3050 All in One Printer - Protokół IP (Internet Protocol)

background image

Protokół IP (Internet Protocol)

W celu wysłania informacji przez sieć dane są dzielone na małe pakiety. Każdy pakiet jest wysyłany
niezależnie od innych pakietów. Każdy pakiet jest kodowany przy użyciu informacji protokołu IP, takich
jak adres IP nadawcy i odbiorcy. Pakiety protokołu IP można przesyłać przez routery i bramy,
czyli urządzenia łączące daną sieć z innymi sieciami.

Łączność protokołu IP jest tzw. łącznością bezpołączeniową. Gdy wysyłane są pakiety IP, nie ma
gwarancji, że dotrą one do celu we właściwej kolejności. Zadanie porządkowania pakietów mogą
wykonać protokoły i aplikacje wyższego poziomu, co zapewnia wydajną łączność przy użyciu protokołu
IP.

Każdy węzeł oraz każde urządzenie, które komunikują się bezpośrednio z siecią, wymagają adresu IP.