HP LaserJet 3050 All in One Printer - Protokół UDP (User Datagram Protocol)

background image

Protokół UDP (User Datagram Protocol)

Protokół UDP zapewnia usługi podobne jak protokół TCP. Protokół UDP nie obsługuje natomiast
potwierdzeń odbioru danych, a jedynie transakcje żądania/odpowiedzi, i dlatego nie zapewnia
niezawodności ani nie daje gwarancji dostarczenia danych. Protokół UDP jest używany wówczas, gdy
potwierdzenia i niezawodność nie są wymagane, na przykład podczas „emisji w celu wykrycia”.

PLWW

TCP/IP

193