HP LaserJet 3050 All in One Printer - Wydruki archiwalne

background image

Wydruki archiwalne

Wydruki archiwalne są mniej wrażliwe na kurz i rozmazywanie się toneru. Funkcja wydruków
archiwalnych służy do tworzenia dokumentów, które użytkownik chce zachować lub zarchiwizować.

Aby włączyć funkcję wydruków archiwalnych

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Obsługa, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Wydruki archiwalne, wybierz opcję Wł. lub Wył., a

następnie naciśnij przycisk .

PLWW

Narzędzia do rozwiązywania problemów

389

background image

390

Rozdział 13 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

A