HP LaserJet 3050 All in One Printer - Strona konfiguracji

background image

Strona konfiguracji

Strona konfiguracji zawiera listę bieżących ustawień i właściwości urządzenia wielofunkcyjnego. Stronę
konfiguracji można wydrukować z urządzenia wielofunkcyjnego lub programu HP ToolboxFX. Aby
wydrukować stronę konfiguracji z urządzenia, należy wykonać poniższe czynności:

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Raporty, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Raport konfiguracji, a następnie naciśnij przycisk .

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat strony konfiguracji, zobacz

Strona konfiguracji

.