HP LaserJet 3050 All in One Printer - Rozwiązywanie problemów z materiałami drukarskimi

background image

Rozwiązywanie problemów z materiałami drukarskimi

Następujące problemy z materiałami mogą być przyczyną obniżenia jakości druku, występowania
zacięć, a nawet uszkodzenia urządzenia wielofunkcyjnego.

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

Słaba jakość druku lub przyczepność
toneru

Papier jest zbyt wilgotny, zbyt szorstki,
zbyt gruby lub zbyt gładki, wytłaczany lub
cała partia papieru jest niewłaściwej
jakości.

Wypróbuj inny rodzaj papieru o gładkości
pomiędzy 100 a 250 w skali Sheffield i
wilgotności w zakresie od 4 do 6%.

Ubytki, zacinanie się lub zawijanie

Papier jest przechowywany w
niewłaściwych warunkach.

Papier należy przechowywać płasko w
opakowaniu chroniącym przed wilgocią.

Występują różnice pomiędzy stronami
papieru.

Odwróć papier.

Nadmierne zwijanie się

Papier jest zbyt wilgotny, o złym kierunku
włókien lub zbyt krótkich włóknach.

Otwórz tylny pojemnik wyjściowy lub użyj
papieru długowłóknistego.

Występują różnice pomiędzy stronami
papieru.

Odwróć papier.

Zacięcie, uszkodzenie urządzenia

Papier ma wycięcia lub perforacje.

Użyj papieru bez wycięć i perforacji.

Problemy z podawaniem

Brzegi papieru są postrzępione.

Używaj papieru wysokiej jakości,
przeznaczonego do drukarek
laserowych.

Występują różnice pomiędzy stronami
papieru.

Odwróć papier.

Papier jest zbyt wilgotny, zbyt suchy,
zbyt gruby lub zbyt gładki, o złym
kierunku włókien lub zbyt krótkich
włóknach, jest wytłaczany lub cała partia
papieru jest niewłaściwej jakości.

Wypróbuj inny rodzaj papieru o gładkości
pomiędzy 100 a 250 w skali Sheffield i
wilgotności w zakresie od 4 do 6%.

Otwórz tylny pojemnik wyjściowy lub użyj
papieru długowłóknistego.

Wydruk jest przekrzywiony (zgięty).

Prowadnice materiałów mogą być
nieprawidłowo wyregulowane.

Wyjmij wszystkie materiały z podajnika
wejściowego, wyrównaj stos i ponownie
załaduj materiały do podajnika
wejściowego. Dopasuj prowadnice
materiałów do szerokości i długości
używanych materiałów, a następnie
spróbuj wydrukować ponownie.

Jednorazowo pobierana jest więcej niż
jedna strona.

Podajnik materiałów może być
przeładowany.

Wyjmij część materiałów z podajnika.
Zobacz sekcję

Ładowanie materiałów do

podajników wejściowych

.

Materiały mogą być pomarszczone,
pozaginane lub uszkodzone.

Upewnij się, że materiały nie są
pomarszczone, pozaginane lub
uszkodzone. Spróbuj drukować na

PLWW

Problemy z drukowaniem

359

background image

Problem

Prawdopodobna przyczyna

Rozwiązanie

materiałach z nowego lub innego
opakowania.

Urządzenie wielofunkcyjne nie pobiera
materiałów z podajnika.

Urządzenie może być w trybie
podawania ręcznego.

Jeśli na wyświetlaczu panelu
sterowania urządzenia pojawi się
komunikat Podawanie ręczne,
naciśnij przycisk

, aby

wydrukować zadanie.

Upewnij się, że urządzenie nie
pracuje w trybie podawania
ręcznego, i ponownie wydrukuj
zadanie.

Rolka pobierająca może być brudna lub
uszkodzona.

Skontaktuj się z Centrum Serwisowym
HP. Zobacz sekcję

Centrum Serwisowe

HP

lub informacje na ulotce dołączonej

do urządzenia wielofunkcyjnego.

Prowadnica długości papieru w
podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku 3
(tylko HP LaserJet 3390/3392 all-in-one)
ma ustawioną długość większą niż
format materiału.

Dopasuj prowadnicę długości papieru do
właściwej długości.