HP LaserJet 3050 All in One Printer - Wskazówki dotyczące materiałów drukarskich

background image

Wskazówki dotyczące materiałów drukarskich

W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy upewnić się, że papier jest dobrej jakości, nie jest
pocięty, podarty, pogięty, poplamiony, nie znajdują się na nim zszywki, zanieczyszczenia ani kurz,
nie jest pomarszczony, zniszczony ani nie ma zagiętych brzegów.

Najlepszą jakość druku uzyskuje się na papierze gładkim. Stosowanie gładkiego materiału daje
zazwyczaj lepsze wyniki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję

Specyfikacje materiałów

.

W przypadku braku pewności co do rodzaju załadowanego papieru (na przykład papier
dokumentowy lub makulaturowy) należy sprawdzić, czy stosownych informacji nie ma na etykiecie
opakowania papieru.

Nie należy używać materiałów przeznaczonych tylko do drukarek atramentowych. Najlepiej
używać materiałów przeznaczonych dla drukarek LasetJet.

Nie stosuj papieru firmowego z nadrukiem wykonanym przy użyciu niskotemperaturowych tuszów
stosowanych w niektórych rodzajach termografii.

358

Rozdział 13 Rozwiązywanie problemów

PLWW

background image

Nie używaj papieru firmowego z wypukłym lub wytłaczanym wzorem.

Przy zespalaniu toneru z papierem wykorzystywana jest wysoka temperatura i ciśnienie. Należy
upewnić się, że papiery kolorowe lub formularze z nadrukiem są zadrukowane tuszem
wytrzymałym na temperaturę utrwalania drukarki (200°C lub 392°F przez 0,1 sekundy).

OSTROŻNIE

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może spowodować zacięcia papieru lub

uszkodzenie urządzenia wielofunkcyjnego.