HP LaserJet 3050 All in One Printer - Problemy z wyświetlaczem panelu sterowania

background image

Problemy z wyświetlaczem panelu sterowania

OSTROŻNIE

Elektryczność statyczna może powodować pojawianie się na wyświetlaczu

panelu sterowania urządzenia czarnych linii lub kropek. Nie należy dotykać wyświetlacza panelu
sterowania urządzenia, jeśli istnieje ryzyko, że na ciele zgromadziły się ładunki elektrostatyczne
(na przykład na skutek chodzenia po dywanie przy niskiej wilgotności powietrza).

Skutkiem narażenia urządzenia na działanie pola magnetycznego bądź elektrycznego może być
pojawienie się przypadkowych linii lub punktów na wyświetlaczu panelu sterowania albo jego
wygaśnięcie. W celu rozwiązania tego problemu wykonaj następujące czynności:

1.

Wyłącz urządzenie wielofunkcyjne.

2.

Odsuń urządzenie od źródeł pola elektrycznego lub magnetycznego.

3.

Ponownie włącz urządzenie wielofunkcyjne.