HP LaserJet 3050 All in One Printer - Przyczyny zacięć

background image

Przyczyny zacięć

Czasami w trakcie drukowania może dojść do zacięcia papieru lub innego materiału w drukarce. Oto
niektóre przyczyny:

Podajniki wejściowe są nieodpowiednio załadowane lub przepełnione, lub nieprawidłowo
ustawiono prowadnice materiałów.

Podczas drukowania wyjęto podajnik wejściowy z urządzenia wielofunkcyjnego albo włożono
materiały do podajnika wejściowego lub wyjęto je z niego.

Drzwiczki kasety zostały otwarte podczas drukowania.

W miejscu odbioru papieru znajduje się zbyt dużo arkuszy lub zostało ono zablokowane.

Używane materiały drukarskie są niezgodne ze specyfikacjami firmy HP. Zobacz sekcję

Specyfikacje materiałów

.

Materiały są uszkodzone lub są do nich dołączone obce obiekty, np. zszywki lub spinacze do
papieru.

Pomieszczenie, w którym przechowywano materiały drukarskie jest zbyt wilgotne lub zbyt suche.
Zobacz

Warunki drukowania i przechowywania

.