HP LaserJet 3050 All in One Printer - Wskazówki pozwalające uniknąć zacięć

background image

Wskazówki pozwalające uniknąć zacięć

Upewnij się, że podajnik wejściowy nie jest przepełniony. Pojemność podajnika wejściowego różni
się w zależności od rodzaju używanego materiału.

Sprawdź, czy prowadnice materiałów są dobrze wyregulowane.

Sprawdź, czy podajnik wejściowy jest właściwie założony.

Nie dodawaj materiałów do podajnika wejściowego podczas drukowania za pomocą urządzenia
wielofunkcyjnego.

Korzystaj jedynie z materiałów i formatów zalecanych przez firmę HP. Dodatkowe informacje na
temat rodzajów materiałów znajdują się w sekcji

Specyfikacje materiałów

.

Dopilnuj, aby materiał nie zalegał w pojemniku wyjściowym. Rodzaj materiału i ilość użytego toneru
mają wpływ na pojemność pojemnika wyjściowego.

Sprawdź podłączenie do źródła zasilania. Upewnij się, że przewód zasilania jest prawidłowo
podłączony do urządzenia wielofunkcyjnego i źródła zasilania. Podłącz kabel zasilający do
uziemionego gniazda zasilania.

326

Rozdział 13 Rozwiązywanie problemów

PLWW