HP LaserJet 3050 All in One Printer - Skanowanie do innych programów

background image

Skanowanie do innych programów

Aby skanować do innego programu przy użyciu przycisku

Skanuj do

na panelu sterowania urządzenia

wielofunkcyjnego, należy wykonać poniższe instrukcje.

1.

Załaduj oryginały do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i dopasuj położenie
prowadnic. Dokument powinien być skierowany stroną skanowaną do góry i początkiem
dokumentu do przodu.

lub

Podnieś pokrywę skanera płaskiego i ułóż oryginał stroną skanowaną do dołu, tak aby lewy górny
róg dokumentu znalazł się w prawym dolnym rogu szyby skanera. Delikatnie opuść pokrywę.

2.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Skanuj do

.

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz program docelowy.

4.

Naciśnij przycisk

Rozpocznij skanowanie

lub , aby otworzyć skanowaną pozycję w wybranym

programie.

PLWW

Skanowanie za pomocą panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego (w systemie

Windows)

151