HP LaserJet 3050 All in One Printer - Jak wyczyścić szybę skanera i biały wałek dociskowy (HP LaserJet 3050 all-in-one)

background image

Jak wyczyścić szybę skanera i biały wałek dociskowy (HP LaserJet

3050 all-in-one)

Po pewnym czasie na szybie skanera i białym wałku dociskowym mogą zebrać się zanieczyszczenia,
wpływające na jakość pracy. Aby wyczyścić szybę skanera i biały wałek dociskowy, należy wykonać
następujące czynności:

1.

Wyłącz urządzenie za pomocą przełącznika zasilania, a następnie wyjmij kabel zasilający z
gniazdka elektrycznego.

2.

Przechyl panel sterowania do przodu.

3.

Oczyść szklaną listwę i biały wałek dociskowy miękką ściereczką lub gąbką zwilżoną środkiem do
czyszczenia szkła, niezawierającym substancji ściernych.

OSTROŻNIE

Nie należy używać substancji ściernych, acetonu, benzenu, amoniaku,

alkoholu etylowego ani czterochlorku węgla na żadnej części urządzenia wielofunkcyjnego,
ponieważ substancje te mogą uszkodzić urządzenie. Nie należy wylewać płynów
bezpośrednio na szybę lub wałek. Płyn może przedostać się do wnętrza urządzenia i
uszkodzić je.

4.

Wytrzyj szybę i wałek kawałkiem irchy lub celulozową gąbką, aby zapobiec powstawaniu plam.

5.

Podłącz kabel zasilający i włącz urządzenie za pomocą przełącznika zasilania.

304

Rozdział 12 Zarządzanie urządzeniem wielofunkcyjnym i jego konserwacja

PLWW