HP LaserJet 3050 All in One Printer - Aby wyświetlić program HP ToolboxFX

background image

Aby wyświetlić program HP ToolboxFX

Otwórz program HP ToolboxFX w jeden z następujących sposobów:

Na pasku zadań lub pulpicie systemu Windows kliknij dwukrotnie ikonę HP ToolboxFX.

W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Programy (lub Wszystkie programy w
systemie Windows XP), kliknij polecenie HP, kliknij polecenie HP LaserJet
3050/3052/3055/3390/3392 all-in-one
, a następnie kliknij polecenie HP ToolboxFX.

Oprogramowanie HP ToolboxFX zawiera następujące sekcje:

Stan

Alarmy

Faks

Pomoc

Ustawienia systemu

Ustawienia drukowania

Ustawienia sieciowe

PLWW

HP ToolboxFX

287