HP LaserJet 3050 All in One Printer - Dziennik zdarzeń

background image

Dziennik zdarzeń. Pozwala przeglądać historię błędów urządzenia wielofunkcyjnego. Najnowsze
błędy znajdują się u góry listy.

Dziennik zdarzeń

Dziennik zdarzeń jest to czterokolumnowa tabela, w której zostały zarejestrowane zdarzenia urządzenia
wielofunkcyjnego dla informacji użytkownika. Dziennik zawiera kody odpowiadające komunikatom o
błędach, pojawiającym się na wyświetlaczu panelu sterowania urządzenia. Liczba w kolumnie „Liczba
stron” określa całkowitą liczbę stron wydrukowanych na urządzeniu do wystąpienia błędu. Dziennik
zdarzeń zawiera również krótki opis błędu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących komunikatów o
błędach, zobacz sekcję

Komunikaty wyświetlane na panelu sterowania

.

288

Rozdział 12 Zarządzanie urządzeniem wielofunkcyjnym i jego konserwacja

PLWW