HP LaserJet 3050 All in One Printer - Informacje o urządzeniu

background image

Informacje o urządzeniu. Umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących urządzenia
wielofunkcyjnego, takich jak opis urządzenia i informacje o osobie kontaktowej.

Obsługa papieru. Umożliwia zmienianie ustawień obsługi papieru urządzenia wielofunkcyjnego,
takich jak domyślny format i rodzaj papieru.

Jakość wydruku. Umożliwia zmienianie ustawień jakości druku urządzenia wielofunkcyjnego.

Typy papieru. Umożliwia zmienianie ustawień trybu drukowania dla różnych rodzajów materiału,
np. papieru firmowego, dziurkowanego lub błyszczącego.

Konfiguracja systemu. Umożliwia zmienianie ustawień systemowych urządzenia
wielofunkcyjnego, takich jak język i usuwanie zacięcia.

Obsługa. Zapewnia dostęp do różnych procedur konserwacyjnych urządzenia.

Wywoływanie urządzenia. Umożliwia zmienianie ustawień odpytywania urządzenia, które
określają częstotliwość zbierania danych o urządzeniu wielofunkcyjnym przez program
HP ToolboxFX.

Ustawienia zapisywania/przywracania. Umożliwia zapisanie bieżących ustawień urządzenia w
pliku na komputerze. Za pomocą tego pliku można załadować te same ustawienia dla innego
urządzenia lub przywrócić je dla tego samego urządzenia w późniejszym czasie.

Informacje o urządzeniu

Strona z informacjami o urządzeniu w programie HP ToolboxFX magazynuje dane o urządzeniu
wielofunkcyjnym w celu późniejszego wykorzystania. Informacje wpisane w tych polach zostaną
wyświetlone na stronie konfiguracji. W polach tych można wpisywać dowolne znaki.

Uwaga

Aby zmiany zostały wprowadzone, należy kliknąć przycisk Zastosuj.

294

Rozdział 12 Zarządzanie urządzeniem wielofunkcyjnym i jego konserwacja

PLWW