HP LaserJet 3050 All in One Printer - Jakość wydruku

background image

Jakość wydruku

Opcje jakości druku w programie HP ToolboxFX umożliwiają poprawienie wyglądu wydruków. Są to te
same opcje, które są dostępne w menu Jakość druku panelu sterowania. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz sekcję

Korzystanie z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego

.

Sterowanie jakością druku zapewniają cztery opcje: rozdzielczość, technologia REt (Resolution
Enhancement technology), gęstość wydruku i tryb Economode.

Rozdzielczość. Opcja rozdzielczości 600 jest przeznaczona do przeciętnych zadań druku a opcja
Fast Res 1200 dla wydruków o wyższej jakości. Opcja ProRes 1200 zapewnia najwyższą jakość
wydruków, ale wymaga dłuższego czasu drukowania.

REt. Włączenie technologii REt firmy HP zapewnia ulepszoną jakość druku.

Gęstość wydruku. Aby zwiększyć gęstość wydruku, wybierz większą liczbę. Aby zmniejszyć
gęstość wydruku, wybierz mniejszą liczbę.

Tryb ekonomiczny. Włączaj tryb Economode podczas drukowania przeciętnych zadań. Tryb
Economode pogarsza jakość druku, ale zwiększa żywotność kasety drukującej. Aby zwiększyć
jakość druku, wyłącz tryb Economode. Firma HP nie zaleca korzystania wyłącznie z trybu
Economode.

Uwaga

Aby zmiany zostały wprowadzone, należy kliknąć przycisk Zastosuj.