HP LaserJet 3050 All in One Printer - Dzienniki i raporty faksu

background image

Dzienniki i raporty faksu

Aby uzyskać informacje dotyczące dzienników i raportów faksu, zobacz sekcję

Rejestry i raporty faksu

.

286

Rozdział 12 Zarządzanie urządzeniem wielofunkcyjnym i jego konserwacja

PLWW