HP LaserJet 3050 All in One Printer - Strona konfiguracji sieci

background image

Strona konfiguracji sieci

Strona konfiguracji sieci zawiera ustawienia sieciowe urządzenia wielofunkcyjnego.

Stronę konfiguracji sieci można wydrukować za pomocą panelu sterowania urządzenia
wielofunkcyjnego lub programu HP ToolboxFX. Aby wydrukować ją z urządzenia, należy wykonać
poniższe czynności:

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk .

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Raporty, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Konfiguracja sieci, a następnie naciśnij przycisk .