HP LaserJet 3050 All in One Printer - Strona pokazowa

background image

Strona pokazowa

Aby wydrukować stronę pokazową, należy wykonać poniższe czynności.

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Raporty, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Za pomocą przycisku

<

lub

>

wybierz opcję Strona pokazowa, a następnie naciśnij przycisk .

Stronę tę można również wyświetlić za pomocą programu HP ToolboxFX.