HP LaserJet 3050 All in One Printer - Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych za pomocą programu HP ToolboxFX

background image

Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych za pomocą programu

HP ToolboxFX

Program HP ToolboxFX można skonfigurować w taki sposób, aby powiadamiał użytkownika o niskim
poziomie materiałów eksploatacyjnych. Użytkownik może wybrać, czy alarmy mają być wysyłane pocztą
e-mail, czy też wyświetlane w postaci okna komunikatu lub ikony na pasku zadań.

PLWW

Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi

301