HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ändra standardkonfigurationen för fack

background image

Ändra standardkonfigurationen för fack

Standardkonfigurationerna för facken (storlek och typ) är inställda på Någon, vilket innebär att alla typer
och storlekar av material som hanteras kan skrivas ut från facket. Konfigurera bara dina fack för storlek
och typ med följande instruktioner om du behöver skriva ut på en viss storlek och typ av papper
regelbundet.

Ändra standardstorleken för ett fack

1.

Tryck på

Meny

.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Systeminställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Pappersinställningar och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Fack 1 (eller fack 2 eller extrafack 3). Tryck sedan på .

5.

Använd

<

eller

>

för att välja Pappersstorlek och tryck sedan på .

6.

Välj storlek med hjälp av knapparna

<

eller

>

7.

Tryck på när du vill spara ditt val.

Ändra standardtyp för ett fack

1.

Tryck på

Meny

.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Systeminställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Pappersinställningar och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Fack 1 (eller fack 2 eller extrafack 3). Tryck sedan på .

5.

Använd

<

eller

>

för att välja Papperstyp och tryck sedan på .

6.

Välj typ med hjälp av knapparna

<

eller

>

7.

Tryck på när du vill spara ditt val.

42

Kapitel 4 Använda allt-i-ett-enheten

SVWW