HP LaserJet 3050 All in One Printer - Föreskrifter

background image

Föreskrifter

Det här avsnittet innehåller följande bestämmelser:

FCC-krav

Programmet för miljövänliga produkter

Telephone Consumer Protection Act (USA)

Krav enligt IC CS-03

EU:s deklaration om telekomanvändning

Telekomdeklarationer i Nya Zeeland

Överensstämmelseförklaring (HP LaserJet 3390, 3392, 3055 och 3050)

Överensstämmelseförklaring (HP LaserJet 3052)

Land-/regionsspecifika säkerhetsintyg

SVWW

381