HP LaserJet 3050 All in One Printer - Krav enligt IC CS-03

background image

Krav enligt IC CS-03

Anmärkning: Godkänd utrustning är försedd med en Industry Canada-etikett. Godkännandet innebär
att vissa regler och krav för användning, säkerhet och telenätsskydd enligt olika Terminal Equipment
Technical Requirement-dokument är uppfyllda. Det innebär ingen garanti för att utrustningen fungerar
enligt användarens krav. Innan utrustningen installeras bör användaren kontrollera att den får anslutas
till det lokala telekommunikationsföretagets nät och tjänster. Utrustningen måste installeras enligt en
godkänd anslutningsmetod. Kunden bör vara medveten om att enlighet med föreskrifterna ovan kanske
inte förhindrar försämrad service i vissa situationer. Reparation av godkänd utrustning bör ordnas av
en representant från leverantören. Om reparationer eller ändringar av utrustning eller utrustningsfel
utförs av användaren kan telekommunikationsföretaget begära att utrustningen kopplas ur. Användaren
bör se till att elektriska jordningsanslutningar för ström, telefonlinjer och eventuella interna
vattenledningar av metall ansluts tillsammans. Denna försiktighetsåtgärd är särskilt viktig på
landsbygden.

VIKTIGT

Användare ska inte utföra detta själva, utan kontakta en elektriker eller annan

fackman. Ringer Equivalence Number (REN) för den här enheten är 0.7.

Meddelande: Det Ringer Equivalence Number (REN) som tilldelats varje terminalenhet ger en
indikering på det maximala antalet terminaler som kan kopplas till ett telefongränssnitt. Avslutandet på
ett gränssnitt kan bestå av en kombination av enheter under förutsättning att det sammanlagda REN
för alla enheter inte överskrider fem (5.0). Koden för standardanslutning (av typen telefonjack) för
utrustning som är direktansluten till telefonnätverket är CA11A.

388

Bilaga D Föreskrifter

SVWW