HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ytterligare information

background image

Ytterligare information

Besök

www.hp.com/go/environment

eller

www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/

safety

om du vill ha mer information om följande miljörelaterade ämnen.

Översiktsblad om produktmiljön för den här och andra HP-produkter

Hewlett Packards engagemang inom miljöfrågor

Hewlett Packards miljöhanteringssystem

Hewlett Packards program för produktreturnering och återvinning

MSDS

386

Bilaga D Föreskrifter

SVWW