HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ändra inställning för avkänning av kopplingston

background image

Ändra inställning för avkänning av kopplingston

I normalfallet slås faxnumret genast. Om du använder allt-i-ett-enheten på samma linje som din telefon
aktiverar du inställningen för avkänning av kopplingston. Det här förhindrar att allt-i-ett-enheten försöker
skicka fax när någon använder telefonen.

Standardinställningen för avkänning av kopplingston är i Frankrike och Ungern och Av i övriga
länder/regioner.

Ändra inställningen för avkänning av kopplingston

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Faxinställningar och tryck sedan på .

3.

Tryck på

>

för att välja Inställn. faxsänd.. Tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Sök kopplingston och tryck sedan på .

5.

Använd

<

eller

>

för att välja eller Av och tryck sedan på .

104

Kapitel 6 Faxa

SVWW