HP LaserJet 3050 All in One Printer - Ansluta allt-i-ett-enheten till en telefonlinje (HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)

background image

Ansluta allt-i-ett-enheten till en telefonlinje (HP LaserJet 3390/3392

allt-i-ett)

Ansluta allt-i-ett-enheten till ett uttag som kontrollerar två telefonlinjer

Följ nedanstående anvisningar om du vill ansluta allt-i-ett-enheten till ett enda telefonuttag eller ett
telefonuttag med linjedelare om du har en dedikerad linje för faxsamtal och en separat linje för
röstsamtal.

1.

Om det redan finns en telefonsladd i telefonjacket tar du bort den och lägger den åt sidan.

2.

Om du inte har ett telefonjack med en inbyggd linjedelare ansluter du en extern Linje1/Linje2-delare
(medföljer inte HP LaserJet all-in-one) till telefonjacket.

OBS!

Det finns två olika typer av linjedelare: Parallella linjedelare (även kallade T-

linjedelare) har två telefonuttag för ett jack med ett telefonnummer. Linje1/Linje2-delare har
två telefonuttag för ett jack med två olika, unika telefonnummer.

OBS!

Alla linjedelare kan inte användas med allt-i-ett-enheten och alla regioner/länder

stöder inte användning av linjedelare.

3.

Leta upp faxportarna på allt-i-ett-skrivaren.

SVWW

Andra sätt att konfigurera dina fax

107

background image

4.

Ta faxsladden som levererades med allt-i-ett-enheten och koppla ena änden av den i allt-i-ett-
enhetens "linje"-port (port som är märkt med ett "L").

OBS!

Du måste använda faxsladden som medföljde allt-i-ett-enheten om du vill vara säker

på att allt-i-ett-enheten ska fungera korrekt.

5.

Anslut den andra änden av faxsladden till jacket, i faxdelen av linjedelaren.

OBS!

Om du inte vet vilken sida som är avsedd för faxnumret ansluter du en telefon till en

linjedelare och slår faxnumret. Om det tutar upptaget är telefonen ansluten på faxsidan av
linjedelaren. Om du hör en ringsignal är telefonen ansluten på telefonsidan av linjedelaren.

Information om hur du ansluter andra enheter (till exempel en telefon, en telefonsvarare, eller en
nummerpresentatör) finns i

Ansluta ytterligare enheter

.

Gå vidare till

Ange faxinställningar

om du inte vill ansluta ytterligare enheter.

108

Kapitel 6 Faxa

SVWW